Forside
Rettigheter og plikter som passasjer,
her får du råd og veiledning

Transportklagenemnda tilbyr en rettferdig behandling av tvister mellom passasjerer og tjenesteyter. For passasjerer er klagebehandlingen gratis.

For at nemnda skal kunne behandle en klage, er det en forutsetning at du først har forsøkt å løse tvisten med motparten på egen hånd. Hvis motparten avviser din klage eller du ikke er fornøyd med det svaret du har fått, kan du få saken behandlet av Transportklagenemnda.